Office相关密钥长期更新

最新更新

Product Key:   32VWH-NFWM2-H2XCY-MWDYQ-4GGXH

Description:   Office21_Standard2021VL_MAK_AE

MAK Count:     1294

Product Key:   FNGR3-BGFY9-G3DJQ-868W8-WB8PX

Description:   Office21_ProPlus2021VL_MAK_AE2

MAK Count:     551

Product Key:   QN77B-P8C62-YPDMT-BTYJ6-HFVQD

Description:   Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE

MAK Count:     843

Product Key:   QKN3M-8CWT8-K2GF9-6QVR3-G83MB

Description:   Office16_ProPlusVL_MAK

MAK Count:     1432

Product Key:   4BKNT-R7TX9-B2HXV-TVCJF-W8C9V

Description:   Office15_ProPlusVL_MAK

MAK Count:     4323

Product Key:   MB9GY-YW99M-Y4V6M-RTF3P-7CRHV

Description:   RTM_ProPlus_MAK

MAK Count:     15049

Office2021

Key: XN3GG-8V6WR-GXYKF-3MX6H-JQP89
Description: Office21_ProPlus2021VL_MAK_AE2
Sub type: X22-53674
Remaining: 487
Time: 11/8/2021 12:29:05 PM (GMT+7)

Office2019

PFKTM-4TNB4-BCD8X-W7M9Q-49D3D

专业增强版2019
密钥:W9HYN-C8J79-2YGTT-JVQW8-K2GT3

激活后备份C:\Windows\System32\spp\store\2.0目录下文件
安装好后将刚才备份的C:\Windows\System32\spp\store\2.0目录下文件恢复

© 版权声明
THE END
如果喜欢,可以【点赞】【分享】【收藏】
点赞13赞赏 分享
评论 抢沙发
头像
非注册用户需审核通过后才能查看。友好交流,勿发纯表情,勿恶意灌水!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容